Zakelijkedriesprong

Alles over het zakelijk leven en meer!

BTL doet vleermuisonderzoek in het kader van de Wet Natuurbescherming

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn vleermuizen in Nederland beschermd. Oude gebouwen die gesloopt worden moeten daarom vleermuisonderzoek laten doen voordat tot sloop overgegaan kan worden. Deze oude gebouwen zijn namelijk vaak geschikte verblijfsplekken voor vleermuizen. BTL is expert op het gebied van vleermuisonderzoek.

 

BTL is al sinds 1962 een gerenommeerd partner in de groensector, met meer dan 400 mensen die werken vanuit 15 locaties in het gehele land. Sinds eind 2018 is BTL onderdeel van het Europese IDVERDE Groep. BTL staat garant voor gedegen vleermuisonderzoek en voor een waardevol en kwalitatief advies.

 

Het proces van vleermuisonderzoek doen

Omdat oude gebouwen niet voldoen aan de huidige duurzaamheidsnormen worden ze vaak gesloopt of gerenoveerd. Gemeenten, projectontwikkelaars en woningcorporaties krijgen dan te maken met de Wet natuurbescherming die ervoor zorgt dat de verblijfplaatsen van vleermuizen niet zomaar verloren gaan.

 

Het vleermuisonderzoek door ecologen van BTL begint met een eerste oriënterend veldonderzoek om in kaart te brengen of het pand een mogelijke verblijfplek voor vleermuizen kan zijn of al is. Vervolgens volgen er meerdere veldbezoeken. Belangrijk is dan om in beeld te brengen of er mogelijk een zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaats voor vleermuizen in het gebouw aanwezig is. Tot slot schrijven de BTL ecologen een passend advies zodat de initiatiefnemer haar werkzaamheden binnen de kaders van de Wet natuurbescherming kan uitvoeren. Tevens geeft BTL aan welke maatregelen voorafgaand en tijdens de werkzaamheden genomen moeten worden zodat de aanwezige vleermuizen zo min mogelijk last ondervinden.